Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Войтівська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04362823) був реорганізований і увійшов до складу Згурівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

аналіз регуляторних актів та проект рішень

 

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Войтівської  сільської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Войтівської  сільської ради на 2020 рік»

 

 

 

 

 

 

        Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-ІV та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. №308.

        Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів  на території Войтівської сільської ради на 2020 рік» на території  сільської ради.

Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання  

        Місцеві податки та збори – один із значних джерел наповнення дохідної частини сільського бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери. Ставки місцевих податків та зборів відповідно до статті 12 Податкового кодексу України встановлюють сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень шляхом прийняття відповідних рішень. Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, збільшення надходжень до сільського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

                      2.Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є :

- дотримання вимог законодавства, зокрема норм Податкового Кодексу України;

- визначення вичерпного переліку податків , що мають справлятися на території  Войтівської   сільської ради;

 - оптимізація місцевих податків та зборів на території що входить до юрисдикції Войтівської  сільської ради, що дозволить усунути існуючі недоліки та проблеми з цього питання, збалансувати інтереси суб’єктів господарської діяльності, населення, органів влади;

- отримання додаткового обсягу надходжень до сільського бюджету;
– здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків  при формуванні сільського бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

       Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

       Відповідно до п. 10.2, 10.3 Подактового кодексу України місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю). Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

         У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування місцевих податків і зборів, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів, а це в свою чергу спричинить втрати дохідної частини бюджету.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

     Оскільки альтернативні способи досягнення цілей відсутні, відсутня можливість вибору найбільш оптимального альтернативного способу.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

        Механізм розв’язання проблеми приведений у проекті рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на  території Войтівської  сільської ради на 2020 рік».

     Проектом:

- детально регламентовані розміри всіх місцевих податків та зборів для всіх платників вищезазначених податків з урахуванням результатів проведеного Войтівською сільською радою аналізу рівня сплати місцевих податків та зборів. В результаті запропоновано дещо збільшити ставки місцевих податків та зборів в порівнянні з 2019 роком.

      До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження   сесії сільської ради.

     Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

6. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту.

             Прийняття вищезазначеного рішення сільської ради надає можливість:

- отримати додаткові надходження до сільського бюджету;

 - збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування.

        На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори, як:

- несплата платниками податків зобов’язань;

- зменшення кількості суб’єктів господарської діяльності;

       Позитивними факторами будуть:

- додаткові надходження до сільського бюджету ;

- додаткові надходження до пенсійного фонду ;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.

      Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до Положень, які регламентують механізм справляння місцевих податків та зборів, можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення у необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

7. Очікувані результати від  прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

        Планується збільшення надходжень від місцевих податків та зборів до сільського бюджету, пенсійного фонду.

        Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіальну громаду.

        Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для

територіальної

громади

Збільшення надходжень до сільського бюджету, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою

Відсутні

Для 

суб’єктів господарювання, фізичних

осіб-підприємців

та юридичних осіб

можливість впливу на визначення розмірів ставок податків  під час обговорення до їх затвердження сільською радою, визначення чітких розмірів податків та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за ставками,

що будуть затверджені

сільською радою

Для органу

 місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення  сільського бюджету

Відсутні

 

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

        Термін дії запропонованого регуляторного акту обмежений – один рік з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

        Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Войтівської  сільської ради .

           9. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

          Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначити за наступними критеріями:

- статистичні показники, пов’язані з дією акту, а саме:

- надходження місцевих податків та зборів до сільського бюджету;

- кількість платників місцевих податків та зборів.

         Базове відстеження результативності регуляторного акту проведено на етапі його підготовки.

10.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

      Результативність регуляторного акту буде відстежуватись бухгалтером сільської ради шляхом здійснення аналізу надходжень до бюджету сільської ради затверджених податків і зборів відповідно до даних казначейської та фіскальної служб.

      Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

      Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного  акта.

      Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності регуляторного акта.

        Аналіз регуляторного впливу підготовлено постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку села.

        

 

 Голова постійної комісії сільської ради

 з питань планування бюджету, фінансів

 та соціального розвитку села           ___________            О.О. Пісковець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення

 

                                                          

ВОЙТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

ЗГУРІВСЬКОГО РАЙОНУ    КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на _2020 _ рік

Войтівська сільська  рада Згурівського району Київської області

 

Код згідно з КОАТУУ – 3221913201

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,   Войтівська сільська рада

 

                                     ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Войтівської сільської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів Войтівської сільської ради.           

4. Рішення  № 219-25-VΙІ від 14.06.2018 року визнати таким, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності   з 01 січня  2020 року.

 

 

Семенець І.І.
 

 

 Сільський голова Семенець І.І.

 

Додаток 1
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01 січня   2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

                         3221981301       Войтівська сільська рада ,

                                                               с.Войтове,  с.Софіївка

Вид цільового призначення земель

Ставки податку
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

0,300

0,300

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,300

0,300

1,000

  1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,300

0,300

1,000

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

0,300

0,300

1,000

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

01.06

Для колективного садівництва

0,300

0,300

5,000

5,000

01.07

 

Для сінокосіння і випасання худоби

0,300

0,300

1,000

0,300

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

Встановити земельний  податок   на  території  сільської ради  на  2020 рік  для  фізичних  осіб за  1.0000 га:

     - рілля   -   84,79  грн.

     - сіножаті – 38,41 грн.

     - пасовища  -  30,97  грн.

  

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

   ---  

 

0,040

---    

----

02.02

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,040

0,040

--- 

--- 

02.03

Для будівництва індивідуальних гаражів

---  

0,040

---  

--- 

02.04

 

 

Для іншої житлової забудови 

0,040

0,040

5,000

5,000

 

        Середня нормативна грошова оцінка одного метра квадратного землі для будівництва та і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) відповідно грошової оцінки, проведеної у 2017 році становить:

  село Войтове  - 127,52 грн.

  село Софіївка   -  71,00 грн.

     Встановити земельний  податок  на  території  сільської ради  на  2020 рік  за 1,00 га землі під житловим  фондом, для обслуговування житлових  будинків і господарських  будівель  і  споруд:

      -  в с. Войтове   -   510,08 грн.

      - в  с. Софіївка   -  284,00 грн.

 

 

 

 

 

 

03

 Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,000

--- 

0,000

--- 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,000

---  

0,000

--- 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0,000

--- 

0,000

---  

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,000

---  

0,000

---  

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,000

--- 

0,000

--- 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

5,000

5,000

03.07

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

 

1,000

1,000

5,000

5,000

04

Землі лісогосподарського призначення

04.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1,000

1,000

5,000

5,000

04.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

5

Землі водного фонду

05.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

05.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,0100

5,000

5,000

05.03

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

 

 

 

 

06

Землі промисловості

06.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,000

---  

5,000

---  

06.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,000

---  

5,000

---  

07 

Землі зв’язку

07.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

--- 

5,000

---  

07.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

---  

5,000

---  

07.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

 

 

 

 

 

 

08 

Землі енергетики

08.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

1,000

--- 

5,000

---  

08.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

1,000

---  

5,000

---  

09

Землі запасу

0,300

0,300

5,000

5,000

10

Землі резервного фонду

0,300

0,300

5,000

5,000

11

Землі загального користування

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

Сільський голова                                                               І.І.Семенець

 

 

 

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01 січня   2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

                                               3221981301 Войтівська сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб

____1.1 інваліди першої і другої групи                                                               100%

1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей

             віком до 18 років                                                                                      100%

1.3. пенсіонери (за віком)                                                                                    100%

1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється 

дія Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту"                                                                         100%

1.5 фізичні особи, визнані законом особами, які

 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи                                    100%

2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм

2.1. для ведення особистого селянського господарства –

 у розмірі не більш як 2 гектари                                                                       100%

2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) –

не більш як 0,25 гектара                                                                                     100%

2.3. для індивідуального дачного будівництва –

не більш як 0,10 гектара                                                                                    100%

2.4. для будівництва індивідуальних гаражів –

 не більш як 0,01 гектара                                                                                   100%

2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара                                100%

3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного

 податку четвертої групи власники земельних ділянок,

земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови

передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в

оренду платнику єдиного податку четвертої групи.                                      100%

4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 1, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву

 2 Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

2.1 Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

незалежно від форми власності і джерел фінансування,

 заклади культури, науки (крім національних та

державних дендрологічних парків), освіти,                                                     100 %

охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної

 культури та спорту, які повністю утримуються

 за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

2.2 Земельні ділянки, надані для будівництва і

обслуговування культових та інших будівель,                                            

необхідних для забезпечення діяльності релігійних                                  100 %

 організацій України, статути (положення) яких             

зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 

2.3. землі дорожнього господарства автомобільних доріг

 загального користування - землі під проїзною частиною,

узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням,

резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами,

 тунелями, транспортними розв'язками,                                 100 %

водопропускними спорудами, підпірними стінками,

 шумовими екранами, очисними спорудами і

 розташованими в межах смуг відведення іншими

дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі,

 що знаходяться за межами смуг відведення, якщо

 на них розміщені споруди, що забезпечують

 функціонування автомобільних доріг.

 

 

 

Сільський голова                                                               І.І.Семенець

 

 

 

 

 

Проект рішення

ВОЙТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

 

ЗГУРІВСЬКОГО  РАЙОНУ    КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

про встановлення ставок та пільг із сплати  податку на нерухоме

майно відмінне від земельної ділянки на 2020 рік

Код згідно з КОАТУУ_3221981301_

       Керуючись  статті 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Войтівська сільська  рада 

ВІРИШИЛА:

1. Установити на території Войтівської сільської ради Згурівського району, Київської області :

1)ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 1;

2)пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

Оприлюднити рішення на офіційному сайті Войтівської сільської ради  та на дошці оголошень.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-  економічного  культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища.

Рішення № 220-25-УІІ від 14 червня 2018 року визнати такими, що втратили чинність.

Рішення набирає  чинності з 01 січня 2020 рік.

Сільський голова                                                                      Семенець І. І.

 

 

 

 

 

          Додаток 1

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

                                                                         3221981301

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,5

 

 

0,5

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,5

 

 

0,5

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,5

 

 

0,5            

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,5

 

 

0,5

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,5

 

 

0,5

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

-

 

 

-

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

-

 

 

-

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

-

 

 

-

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

-

 

 

-

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

-

 

 

-

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

-

 

 

-

 

 

1211.2

Мотелі

-

 

 

-

 

 

1211.3

Кемпінги

-

 

 

-

 

 

1211.4

Пансіонати

-

 

 

-

 

 

1211.5

Ресторани та бари

 

 

 

-

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-

 

 

-

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

-

 

 

-

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

 

 

-

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

-

 

 

-

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

-

 

 

-

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

-

 

 

-

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

-

 

 

-

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

-

 

 

-

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

-

 

 

-

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

-

 

 

 

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,2

 

 

0,2

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

-

 

 

-

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

-

 

 

-

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

-

 

 

-

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

-

 

 

-

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

-

 

 

-

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

-

 

 

-

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

-

 

 

-

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

 

 

-

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

 

 

-

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,2

 

 

0,2

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

 

 

-

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,2

 

 

0,2

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,2

 

 

0,2

 

 

1242.2

Гаражі підземні

-

 

 

-

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

-

 

 

-

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

-

 

 

-

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

-

 

 

-

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,2

 

 

0,2

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,2

 

 

0,2

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,2

 

 

0,2

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,2

 

 

0,2

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

-

 

 

-

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-

 

 

-

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

       -

 

 

-

 

 

1252.3

Силоси для зерна

-

 

 

-

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

-

 

 

-

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,2

 

 

0,2

 

 

1252.6

Холодильники

-

 

 

-

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,2

 

 

0,2

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,2

 

 

0,2

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,2

 

 

0,2

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-

 

 

-

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-

 

 

-

 

 

1261.3

Цирки

-

 

 

-

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

-

 

 

-

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-

 

 

-

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-

 

 

-

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

-

 

 

-

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

-

 

 

-

 

 

1262.3

Технічні центри

-

 

 

-

 

 

1262.4

Планетарії5

-

 

 

-

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

-

 

 

-

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

-

 

 

-

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

-

 

 

-

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

-

 

 

-

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0

 

 

0

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

-

 

 

-

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

 

 

-

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

-

 

 

-

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

-

 

 

 

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

-

 

 

-

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

-

 

 

-

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

-

 

 

-

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

-

 

 

-

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

-

 

 

-

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

-

 

 

-

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

-

 

 

-

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

-

 

 

-

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

-

 

 

-

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

 

 

-

 

 

1265.5

Тири

-

 

 

-

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

-

 

 

-

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,2

 

 

0,2

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

-

 

 

-

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,2

 

 

0,2

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

-

 

 

-

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,2

 

 

0,2

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,2

 

 

0,2

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,2

 

 

0,2

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

-

 

 

-

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

-

 

 

-

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0

 

 

0

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

-

 

 

-

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

-

 

 

-

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

-

 

 

-

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

-

 

 

-

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Семенець І.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *